Реабілітація

Профилактика и реабилитация

 

 В рамках роботи Організації реалізовуються психопрофілактичні та реабілітаційні програми.

 

Психопрофілактика і реабілітація в онкології

 

Передмова 

 

       Нестабільні економічні, соціальні, екологічні та психологічні фактори негативно впливають на психологічне та фізичне здоров'я на­селення країни. За останні роки різко виросла кількість онкологічної  патології. Рак являється долею не тільки старших вікових груп пацієнтів, а й середньої - населення працездатного віку,молоді та дітей. Загострились соціальні і психологічні проблеми у хворих зло­якісними новоутвореннями та їх сімей, що накладає негативний відби­ток на якості їхнього життя, а також на духовному  стані і здоров'ї  суспільства. Ігнорування цих обставин проявляється в наданні цій ка­тегорії населення лише медичної допомоги. Профілактичної і лікуваль­ної роботи медичних працівників на даному етапі недостатньо. Традиційна медична практика базується в основному на соматичному підході і частіше має тимчасову ефективність при лікуванні онкологічних хворих. Ці хворі більше страждають від нестачі милосердя та вад ви­ховання у суспільстві.

 

       Онкологічні захворювання стали соціальним явищем і шкода запо­діяна цією групою захворювань здоров'ю людини руйнує благополуччя в усіх сферах життя хворого. У хворих з різною локалізацією пухлин­ного процесу і на різних стадіях хвороби проявляються: душевні трав­ми, психологічні кризи, порушення структури особистості хворого, си­стеми цінностей, еталонів, розпад "картини світу", перебудова соціальної позиції особистості, невміння адаптуватися до нових умов життя, зміна поведінки, низький рівень саморефлексії  та самозахисту, фрустраційна нетолерантність, порушення зі сторони вегетативної нервової системи, агресивний неспокій, утеча в роботу або в хворобу, пошук винуватців.

 

       Смертність від онкологічних захворювань стійко займає друге місце, віддаючи першість захворюванням серцево-судинної системи. В таких умовах зростає страх населення перед злоякісними новоутвореннями. Швидке розповсюдження даної патології робить необхідним удосконалення всіх методів протиракової боротьби. Необхідно значне покращення допомоги людям на різних етапах захворювання і обов'язкове проведення профілактичної, психологічної, соціальної, правової, інформаційної допомоги населенню. І не займатися цією очевидною проблемою соціальної та психологічної реабілітації суспільству еко­номічно невигідно, а в духовному плані – аморально.

 

Мета   програми 

 

       Експериментально-психологічне дослідження, присвячене вивченню психологічного статусу, функціональних розладів, можливостей і методів психосоціальної адаптації онкологічних хворих. Вивчення проб­лем соціальної і  психологічної реабілітації. Розробка  реабілітаційних технологій. Підвищення рівня проінформованності в питаннях виявлення і попередження передракових і  ракових захворювань. 


Подробнее...